Korzystanie z usług biura rachunkowego jest chlebem powszednim wielu przedsiębiorców. W przypadku małych firm jest to o wiele bardziej opłacalne niż zatrudnienie księgowej na etat. Czego klienci oczekują od biura rachunkowego? Co sprawia, że są zadowoleni ze współpracy?

Księgowość i doradztwo podatkowe

W przypadku biura rachunkowego na zadowolenie ze strony klienta nie wpływa tylko i wyłącznie oferowana cena, ale przede wszystkim jakość współpracy. Klient musi czuć, że jest dla biura rachunkowego ważny, a jego interesy są dobrze zabezpieczone. Dobrze, kiedy usługi księgowe połączone są z doradztwem podatkowym. Przedsiębiorcy zwykle mają mniejszą lub większą wiedzę na temat przepisów dotyczących rachunkowości – wiedzą, co mogą wliczyć sobie w koszty prowadzenia działalności, na podstawie samodzielnie prowadzonych zapisków potrafią obliczyć przybliżony wynik na zakończenie miesiąca.

Ceny usług

Na rynku usług księgowych można spotkać bardzo różne stawki. Biuro rachunkowe Gdańsk cennik bywa zróżnicowany w zależności przede wszystkim od zakresu współpracy, ilości przekazywanych dokumentów, a także lokalizacji samego biura. W obecnych czasach nie jest niczym dziwnym współpraca online. Dokumenty można przecież szybko przeskanować i przesłać elektronicznie, aby księgowy miał do nich dostęp. Współpraca na odległość układa się bardzo dobrze, o ile obie strony, i klient i księgowy, cechują się postawą otwartą i widzą więcej zalet niż wad takiej formy współpracy. Współczesne technologie pozwalają widzieć i słyszeć osobę, z którą współpracuje się na odległość.

biuro-rachunkowe-gdansk-cennik

W razie popełnienia błędu

Każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie, które zabezpiecza interesy obu stron – zarówno biura, jak i klienta. Błędy zdarzają się w każdej działalności, w każdej pracy. Nie myli się przecież tylko ten, kto nic nie robi. Najważniejsze, to wyciągnąć z tego błędu wnioski. W razie popełnienia błędu, biuro jak najszybciej powinno skontaktować się z klientem i poinformować o zaistniałej sytuacji oraz o możliwych rozwiązaniach problemu. Wielu klientów wykazuje się w tej sytuacji wyrozumiałością, o ile biuro wykazuje wolę naprawienia błędu.