Odnawialne źródła energii to takie źródła, których zasoby mogą odnowić się samoistnie w krótkim czasie. Uważa się, że są one przyszłością elektryczności i są szansą na to, by uchronić Ziemię przed dalszym zanieczyszczeniem. Coraz więcej krajów decyduje się na budowę zielonych elektrowni oraz korzystanie z ekologicznych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna to mechaniczna energia płynącej wody. Energię elektryczną otrzymuje się zazwyczaj dzięki spiętrzeniom wody oraz systemem zapór. Płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne, a jej ruch generuje prąd. Ten typ energii był wykorzystywany historycznie np. w młynach. Siła wody napędzała koło wodne, które było sercem maszyny mielącej zboże na mąkę.

Energia słoneczna

Jest dostępna w każdym miejscu na świecie. To odnawialne źródło energii jest wykorzystywane w panelach słonecznych oraz ogniwach fotowoltaicznych. Energia ta rzadko kiedy jest wykorzystywana przez wyspecjalizowane elektrownie. Najczęściej panele montuje się na indywidualnych budynkach. W Polsce jest możliwość otrzymania dotacji na założenie własnych paneli słonecznych.

Energia wiatru

Jest to dość kontrowersyjne źródło zielonej energii. Energia wiatrowa jest pozyskiwana dzięki turbinom wiatrowym. Ich ogromnym plusem jest zadowalająca wydajność oraz duża dostępność wiatru. Elektrownie tego typu można stawiać na terenie prawie całego kraju. Jest jednak wiele osób, które twierdzą, że wiatraki niszczą krajobraz, hałasują oraz mogą stanowić zagrożenie dla ptaków i nietoperzy.

Biomasa

Omawiając odnawialne źródła energii łatwo zapomnieć o biomasie. To po prostu ta część materii organicznej, która ulega biodegradacji. Do produkcji biomasy można wykorzystywać nawet odpady pochodzące z produkcji rolnej, rybołówstwa oraz przetwórstwa płodów rolnych. Energia słoneczna jest akumulowana w roślinach dzięki procesowi fotosyntezy. Odzyskać ją można dzięki procesowi spalania. Proces ten uwalnia ciepło, które może zostać później przetworzone na ekologiczną energię elektryczną.