Najpopularniejszym typem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z rekonstruowanych źródeł energii są panele fotowoltaiczne. Na popularność tego wariantu urządzeń układa się parę powodów.
1.
instalacje fotowoltaiczne jest dozwolone zamontować na dachach i ścianach już obecnych budynków bądź bezpośrednio na posesji.

2. Jeśli instalacja będzie pracowała ledwo na własne potrzeby nie są wymagane żadne zezwolenia.
3. Instalacja konstruuje się z małej liczby fragmentów.
4. Brak ruchomych cząstek mechanicznych czyni armaturę tego rodzaju nieco awaryjną, „cichą” i bezpieczną dla lokatorów.
5. Przy disiejszych i stale rosnących cenach energii elektrycznej zwrot kosztów zachodzi w okresie 7-10 lat.
6. Albowiem dynamiczność elektryczna jest użytkowana w miejscu fabrykowania, brak jest kosztów przesyłu oraz strat z urzędu przesyłania.Przyjmuje się, panele fotowoltaiczne powiązane w elementy fotowoltaiczne produkujące moc do 500 Watów mogą zasilać wyświetlenie reklamy, znaku drogowego, niewielką pompkę oczka wodnego, siłownik bramy, delikatne odbiorniki radiowe, ładowarkę laptopa bądź telefonu komórkowego. Kiedy niekiedy stosuje się tego typu instalacje do zasilania odbiorników na jachcie czy w kampingowej przyczepie.
Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 500 Watów do 1000 Watów wystarczają do zasilania oświetlenia w letnim domku, może zasilać w weekendy RTV, zimą zaś nadaje się do utrzymania gorączki w zbiorniku z czułą wodą.
Panele fotowoltaiczne skojarzone w zestaw o mocy od 3 kW do 5 kW winny zaspokoić wszelkie potrzeby zasilania w średnim domu jednorodzinnym całkowicie z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej bądź popieraniem centralnego ogrzewania. Urządzenia o mocy od 10 kW do 30 kW są do nasycenia w siłę elektryczną od delikatnego obejścia rolniczego do małej farmy i zapewniają zaopatrzenie w energię elektryczną większość odbiorników w tych obejściach.