Trudno o sprawę w większym stopniu frustrującą obywateli współczesnych osiedli mieszkaniowych aniżeli obszerne remonty komunalnej infrastruktury wodnokanalizacyjnej. Z pozbywwaniem się wadliwych fragmentów sieci kanalizacyjnej lub jej modernizacją przez zamianę na odcinki nowsze, nierozłącznie związane jest realizowanie wielometrowych, głębokich wykopów. Przeważnie są one konieczne z uwagi na konieczność odsłonięcia rur, które poddawać się będą zamianie. Powoduje to jednakże konieczność likwidowania ulic oraz chodników, skutecznie szpecąc równocześnie wygląd całkowitego blokowiska. Kieruje to także do płacenia wysokich kwot przeprowadzania prac remontowych oraz może być równie męczące dla wykonawcy inwestycji ,a także dla użytkowników wykluczanych jezdni a także ciągów komunikacyjnych.

W jaki sposób odpowiednio wymienić odpływ

kraking


Na szczęście, omówiony wyżej scenariusz, nie może być już pojedynczą dopuszczalną ewentualnością. Aktualnie zamiana rur w infrastrukturze miejskiej możliwa jest z wyłączeniem wykonywania wykopów by doprowadzić do ich całkowitego odkrycia. Możliwe stało się to przez poziome przewierty i technikę kraking opartą o zastosowanie szczególnych głowic wiercących. Koncepcja tej metody może być względnie banalna oraz bazuje na zamyśle prowadzenia odwiertu w poziomie, precyzyjnie w położeniu w którym rury umiejscowione są aktualnie. Poprzez wprowadzenie głowicy do rury podlegającej zamianie, dokonuje się skasowania obecnej armatury a także umożliwia ulokowanie nowszej infrastruktury ciągów kanalizacyjnych. Daje możliwość to na ograniczenie ilości dołów a także prowadzenie ich wyłącznie w punktach, w jakich spełniane jest wprowadzenie sprzętów do wiercenia do obecnej armatury kanalizacyjnej. Technika ta umożliwia także przeprowadzenie renowacji w miejscach i okresie, w jakim trudne byłoby naruszenie nawierzchni oraz zatrzymanie trwającego na niej ruchu.

Jak odpowiednio rozpoznać awarię rury

Mimo, iż stosowanie przedstawionej technologii okrojone jest do zamiany rur z budulców kruchych i miękkich, trudno jest wycenić za nadto zalety wynikające z sposobności jej używania. Brak uciążliwości prac remontowych dla lokatorów, obniżenie wydatków, udoskonalenie wyglądu oraz mniejsze ilości odpadów to jedynie pewne z wartości napraw sieci kanalizacyjnej metodą krakingu. Wszelkie z nich zmuszają do oczekiwania na prędkie rozpowszechnienie stosowania tej metody.