Wyróżniaj się albo giń! motto amerykańskich domów reklamowych stało się aktualne również we współczesnej Polsce. Wielość form wszechobecne reklamy spowodowała niejako zobojętnienie społeczeństwa na jej przekaz. Jakże często przełączane są kanały telewizyjne podczas rozpoczynania bloku reklamowego lub jakże często reklama jest wyłączana po minimalnym czasie jej trwania podczas oglądania filmów w internecie.

Dlatego też szalenie istotne jest, aby planowane działania promocyjne nie były oderwane od rzeczywistości i kierowane doraźnie, lecz żeby oddziaływały w wielu płaszczyznach i stanowiły pewną spójną i logiczną całość. Dobrym przykładem może być kontynuacja wątku poruszonego w reklamie telewizyjnej we wrzutkach internetowych, dopowiedzenie w reklamach w prasie lub na bilbordach. Doskonałym dodatkiem jest również wykorzystanie marketingu poprzez telefony komórkowe. Kampanie sms newsletter to właściwy taki instrument. Dzięki nim możliwe jest dotarcie do szerokiego kręgu osób. Praktycznie każdy usłyszawszy dźwięk przychodzącego sms-a sięga do torebki, bądź kieszeni po telefon, aby sprawdzić wiadomość, która właśnie przyszła. Jeżeli dodatkowo wzmocnimy przekaz dostępny w innych środkach, np. dopowiedziana zostanie jakaś kwestia z uprzedniej reklamy telewizyjnej to takie kampanie sms newsletter będą gwarantowały skuteczność przekazu i dotarcie do wielu zainteresowanych klientów.

Jednakże należy zwrócić uwagę na charakter przekazu. Podkreślić trzeba, aby nie był on pojedynczym wybrykiem reklamowym z powodu niskiej skuteczności, a co więcej takie działanie może powodować irytację odbierającego. Przyniesie to skutek odwrotny od zaplanowanego i wręcz może przynieść negatywne skojarzenia z reklamowanym towarem, bądź usługą. Dlatego tak ważna jest spójność przekazu i wpisanie się w inne działania w innych mediach reklamowych.

Podsumowując należy podkreślić skuteczność kampanii sms newsletter, bo mogą dotrzeć praktycznie do każdego. Ważne jest jednak, aby kampania taka była spójna z reklamami w innych środkach.