justitia-421805_640Notariusz to osoba, która otrzymując odpowiednie kompetencje od ministra sprawiedliwości ma możliwość sporządzania notarialnych aktów oraz wykonywania innych czynności, które są związane z tym zawodem. Działa on w zakresie ustawy z czternastego lutego 1991 roku „Prawo o notariacie”. Ma swoje zapożyczenie już z prawa rzymskiego, na którym bazuje większość obecnego prawa, w tym prawo cywilne, którym notariusz musi się biegle posługiwać. Notariusz, w zakresie swoich obowiązków sporządza np. akty notarialne, dokumenty dziedziczenia, oświadczenia, spisuje protokoły, zajmuje się pisaniem projektów oświadczeń, czy aktów, tworzy weksle lub czeki i wiele innych tego typu dokumentów. Notariusz także zajmuje się poświadczaniem dokumentów już wydanych, czyli potwierdzanie kopii dokumentów, które już powstały- poświadcza, że kopia jest zgodna z oryginałem. Często korzystamy z usług jakie świadczy notariusz. Choćby składając dokumenty na studia, wybierając więcej niż jeden kierunek, tworzymy kopię dokumentów z wynikami z matury oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły i składamy na wybranej szkole wyższej kopie tych dokumentów. Jednak, aby zostały one przyjęte i znane za wiarygodne, musimy je poświadczyć i to właśnie robi notariusz.