Kierunki sponsorowane to kierunki studiów, przeważnie inżynierskich, jakie uważane bywają za istotne dla rozwoju gospodarki. Bywają one sponsorowane przez kraj a także fundusze europejskie. Dzięki tym środkom akademicy studiów finansowanych mogą liczyć na wyższe stypendia oraz lepsze warunki edukacji, gdyż uniwersytety mają środki na budowanie technicznie zaawansowanych auli i zakup przyrządu koniecznego do badań.
Studia sponsorowane oraz przygotowanie kierunków zamawianych łączy się przede wszystkim z rynkowym zapotrzebowaniem na specjalistów danych dziedzin. Są to najczęściej inżynierowie oraz uczniowie studiów technicznych i ścisłych.

kierunki sponsorowane

Teraz w naszym kraju studia sponsorowane proponują poniższe uniwersytety:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 • Politechnika Śląska,
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,

Znaczna ilość studenciaków decyduje się na kandydowanie na studia sponsorowane, przede wszystkim ze względu na prawdopodobieństwa odnalezienia dobrej roboty po studiach, oraz ze względu na wysokie stypendia proponowane przez uniwersytety w czasie edukacji.

kierunki sponsorowane

Które kierunki bywają regularnie kierunkami fundowanymi? Poniższa lista przedstawia większa część z nich:

 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia,
 • budownictwo,
 • chemia,
 • elektrotechnika,
 • fizyka,
 • fizyka medyczna,
 • dziennikarstwo,
 • inżynieria oprogramowania,
 • informatyka,
 • informatyka stosowana,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżyniera materiałowa,
 • inżynieria środowiska,
 • matematyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • grafika komputerowa,
 • hotelarstwo,
 • turystyka i rekreacja

Kierunki te to przede wszystkim studia techniczne, inżynierskie skupiające swą uwagę na budownictwie, medycynie i naukach ścisłych.


Tekst powstał we kooperacji z Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej