Notariusz uprawniony jest do sporządzania aktów notarialnych i dokumentów mających charakter urzędowy.

najlepszy notariusz poznań

 

 

 

 

 

 

 

W czym pomoże notariusz?

 

Jeżeli potrzebujesz nadać swojej umowie, oświadczeniu lub jakiemukolwiek dokumentowi mocy prawnej, możesz to zrobić u notariusza. Sporządzenie niektórych aktów jest wymagane przez prawo, ale część dokumentów notariusz poznań może sporządzić wyłącznie ze względu na taką potrzebę zainteresowanego. Sporządzenie aktu wymagane jest przez prawo na przykład w momencie przekazania darowizny nieruchomości.

 

Gdzie szukać notariusza?

 

Najlepszy notariusz poznań ciągle pogłębia swoją wiedzę, jest na bieżąco z przepisami prawa, tworzy poprawne i skuteczne dokumenty. Przy sporządzaniu aktów notarialnych służy poradą i pomocą prawną.
Zakres obowiązków notariusza to m.in.:
– sporządzanie aktów notarialnych, na przykład nabycia nieruchomości,
– sporządzenie poświadczenia dziedziczenia,
– sporządzanie poświadczeń,
– doręczanie oświadczeń,
– spisywanie protokołów,
– sporządzanie protestów czeków i weksli,
– przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych czy pieniędzy,
– sporządzenie umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia,
– sporządzenie statutu spółki komandytowo-akcyjnej,
– sporządzenie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– sporządzenie umowy przeniesienia własności gospodarstwa rolnego na następcę oraz wiele innych.

 

Jak go znaleźć?

Dobry notariusz poznań pomoże zabezpieczyć prawa i interesy każdej ze stron. Udziela wyjaśnień i tłumaczy niezrozumiałe terminy i treści dokumentów. W razie potrzeby podpowie skuteczne rozwiązanie problemu i wyjaśni istotę dokonywanej czynności.
Wynagrodzeniem notariusza taksy notarialne, których maksymalne stawki określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku. Tani notariusz nie będzie żądał maksymalnych stawek za wykonane czynności. Poznań notariusz może pobrać i odprowadzić również podatki i opłaty sądowe. Może to być na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości lub opłata sądowa od wniosków o wypisy w księgach wieczystych. Te czynności są bezpłatne.