Badania defektoskopowe to metoda mieszcząca się w domenie badań definiowanych jako metody badań nieniszczących. Przedmiotowe doświadczenia w ostatecznej mierze zmierzają do znalezienia nieciągłości materiału. Wspomniany rodzaj badań pozwala na wykrywanie wad konstrukcyjnych, wśród których wypunktować można w szczególności ubytki korozyjne, pustki, wtrącenia, pęknięcia, łuski, odwarstwienia, szczeliny. W defektoskopii używa się kilka strategii. Główna z nich to metody elektromagnetyczne, za sprawą której można sprawdzać materiały zbudowane z metalu. W procedurze tej wydziela się podmetody takie jak: magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych; elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie. Następną metodą jest metoda radiologiczna, która dzieli się na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim oraz na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma. Wśród metod defektoskopowych wydziela się dodatkowo metody ultradźwiękowe i akustyczne dzielące się na podmetodę cienia, echa i rezonansową. Pozostałe metody to w szczególności metody termograficzne i penetracyjne.

badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe dają szansę wykrywania zarówno ubytków powierzchniowych oraz wewnętrznych. Badania te używa się zazwyczaj do kontroli jakości materiałów. Badania kompozytów będą proponowane w postaci badań surowców kompozytowych. Umożliwiają przeprowadzanie badań wytrzymałościowych przy jednoczesnej wizualizacji przekrojów. Pozwala to w szczególności na kwalifikację poziomu naprężeń przy jednoczesnym porównaniu tego do badanych fragmentów. Badania kompozytów mogą być też metodą niszczącą, dzięki temu pozwalają na określenie wytrzymałości. Później to pozwala na weryfikację parametrów eksploatacyjnych. A to wpływa na walidację zdatności produktów w praktycznych zastosowaniach.

badania defektoskopowe

Badania kompozytów

Mówiąc o analizach kompozytowych spore znaczenie ma objaśnienie definicji materiału kompozytowego. Jest to wyrób o strukturze niejednorodnej. Materiał ten złożony jest z kilku składników. Komponenty te mają niezwykle bogate właściwości. Z reguły jeden komponent to lepiszcze. Istnieją takie rodzaje kompozytów jak: laminaty, stopy strukturalne, laminaty, strukturalne, mikrokompozyty, nanokompozyty.