Poznań posiada kilka uczelni wyższych, na których studenci mogą otrzymać tytuł inżyniera czy też magistra w przeróżnych specjalizacjach, tak technicznych, jak i społecznych.Wyjątkowo często typowane są kursy związane z psychologią. Po ich ukończeniu absolwent jest w stanie podjąć profesję na klinicznym oddziale dla chorych psychicznie, w poradni psychologicznej, w szkole, w firmach zatrudniających psychologów zakładowych (w większości przypadków są to większe działalności), w firmach reklamowych, w centrach trudniących się rozmaitego rodzaju eksperymentami oraz psychotestami – przykładowo psychotestami dla kierowców aut ciężarowych bądź wózków widłowych, w służbach mundurowych i dodatkowo we własnych praktykach psychologicznych.

 psychoterapia poznań


Niezwykłym zainteresowaniem szefów szczycą się ci magistrzy psychologii, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje w formie ukończonych kursów bądź studiów podyplomowych. Dla zastanawiających się nad studiami podyplomowymi na specjalności psychoterapia Poznań posiada do zaproponowania kształcenie na świetnej uczelni, za pomocą której absolwenci psychologii otrzymają kwalifikacje wymagane do organizowania psychoterapii – na przykład dla osób z rozpoznanymi zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi lub odżywiania, i również w ośrodkach leczenia uzależnień. Osoby po studiach psychologicznych powinny pomyśleć o osiągnięciu takich kwalifikacji, bowiem dają one o wiele więcej możliwości przystąpienia do zajmującej oraz dobrze wynagradzanej profesji. Psychoterapeuta ma sposobność zorganizować własny gabinet psychoterapii lub zostać zatrudniony w jednostce leczniczej lub prywatnej praktyce na bazie umowy o pracę czy też na podstawie kontraktu medycznego. To ostatnie wiąże się z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej (obecnie gros profesji połączonych z opieką medyczną decyduje się na wybór tego typu postaci zatrudnienia, bowiem jest ona w wyższym stopniu zyskowna) i dodatkowo odprowadzaniem składek i opodatkowań w swoim zakresie.