Gdy kierujemy prace naprawcze sieci kanalizacyjnej, najważniejszą kwestią bywa szybkie i efektywne zlokalizowanie. Najczęściej realizowano tego poprzez odgrzebanie konkretnego odcinka rur kanalizacyjnych a także odkrycie źródła usterki między innymi przecieku. Zdarzają się jednakże przypadki, gdy niewielka wada staje się tak poważna, że trzeba reagować prędko, a typowe odszukanie jej przyczyny bywa niewykonalne. Najlepszym wyjściem, które da się wtedy zastosować bywa inspekcja TV.

Inspekcja TV

inspekcja tv

Korzysta z tej usługi wiele spółek wykonujących remonty kanalizacji. Inspekcja TV, innymi słowy inspekcja za pomocą kamery video to dzisiaj jeden z podstawowych i najistotniejszych elementów prawidłowej inspekcji eksploatacji rurociągów kanalizacyjnych. Polega ona na wejściu do wnętrza rur kanalizacyjnych wyjątkowej kamery. Operator posiadający właściwe upoważnienia, sterując jej zadaniem, jest w stanie dokonać weryfikacji poglądowej poziomu systemu kanalizacyjnego jak i przeprowadzić wszelkie testy przydatne do wykonania prac remontowych.

Inspekcja TV to skuteczna i uniwersalnie wykorzystywana strategia. Pozwala nie tylko na prędkie odszukanie wielu ewentualnych usterek sieci kanalizacyjnej. Z wykorzystaniem pracy kamery video można umiejscowić nieszczelności w zespoleniu rur oraz rozsadzenia na ich nawierzchni, jakie sprawiają wydostawanie się rynsztoków poza rurociąg, bądź też przedostawanie się wody do jego wnętrza. Widziadła takie mogą prędko doprowadzić do solidnego,a nawet nieodwracalnego uszkodzenia rur i spowodować konieczność ich wymiany.

inspekcja tv

Inspekcja TV może okazać się także z powodzeniem używana do zrealizowania kontroli rur w budynkach, gdzie bywa to skomplikowane ze względu na sporą ilość łuków. Kamera video pozwoli na ocenę ich rzeczywistego stanu technicznego. Pozwoli także na zlokalizowanie wszystkich istniejących w instalacji przyłączy, oceny poziomu połączeń, powierzchni wewnętrznych rur. Zręczny operator wykryje też wszystkie przypuszczalne pęknięcia, przemieszczenia rur, co zezwoli prędko zareagować, dokonać niezbędnych prac remontowych i uniknąć nawet zatopienia całego budynku.