Dynamiczny rozwój gospodarczy mający miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach spowodował stale rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe. Wszędzie tam, gdzie rozwijają się duże ośrodki miejskie lub przemysłowe, istnieje potrzeba przemieszczania różnego rodzaju substancji, surowców czy też produktów, czasami na ogromną skalę. Ten wzmożony transport, w dużej części odbywający się m.in. za pomocą szerokiej gamy pojazdów samochodowych, bez którego rozwój i istnienie współczesnego społeczeństwa trudno byłoby sobie wyobrazić, niesie ze sobą także negatywne konsekwencje dla środowiska, w którym się odbywa.

Te szkodliwe efekty funkcjonowania transportu samochodowego to wzmożona emisja zanieczyszczeń i hałasu.

Są one na tyle istotne dla ludzkiego zdrowia, że powołano szereg instytucji mających za zadanie ograniczenie ich emisji. Branża motoryzacyjna otrzymała w ten sposób kolejne pole do działania. Z jednej strony producenci samochodów, z drugiej konstruktorzy oraz firmy, których zadaniem jest budowa i utrzymanie dróg i ciągów transportowych zostali zmuszeni do tego, aby w ich projektach były uwzględniane obudowy akustyczne i tłumiki hałasu. Dzięki temu pojawiła się szansa na wykorzystanie materiałów uznawanych do tej pory za bezużyteczne. Na przykład, produkowane obecnie obudowy akustyczne często powstają ze zużytych opon samochodowych. Tego typu tłumiki hałasu okazują się bardzo efektywne. Trudno nie docenić tego typu rozwiązań. Mieszkańcy miast odzyskują dzięki nim szanse na spokojny sen, zwierzęta żyjące w pobliżu szlaków drogowych również odzyskują dużą część niezbędnego im do życia spokoju. Te obudowy akustyczne są na tyle skuteczne, że przebywając w dość bliskim sąsiedztwie tras samochodowych, czasem można ich nie usłyszeć.

Obudowy akustyczne instalowane w dużych miastach czasem przybierają formę przezroczystych ścian zbudowanych z plastiku lub szkła.

Stwarzają one zagrożenie dla ptaków. Ze względu na swoje szczególne właściwości, są one niewidoczne dla naszych skrzydlatych przyjaciół, a to staje się często przyczyną ich okaleczenia, a nawet śmierci.

tłumiki hałasu i obudowy akustyczne