Po przekroczeniu wieku emerytalnego, uznaje się, że ludzie tracą zdolności do pracy. Wówczas, jeżeli byli ubezpieczeni emerytalnie, przysługuje im pobieranie dochodu w postaci emerytury. Aby jednak tak się stało, niezbędne jest wcześniejsze regularne płacenie odpowiednich składek. Czy da się je jakoś obejść?

Obowiązek emerytalnego ubezpieczenia

Tak naprawdę większość aktywnych zawodowo ludzi jest zobowiązana do ubezpieczenia emerytalnego. Zarówno posłowie, senatorowie, duchowni, stypendyści sportowi, doktoranci ze stypendium doktoranckim, żołnierze, członkowie rady nadzorczej pobierający za swoją działalność wynagrodzenie, nianie i inni pracownicy, muszą płacić z tego tytułu składki.

Ich wysokość odpowiada 19,52% całości wynagrodzenia, które w połowie pokrywane jest przez pracodawcę, zaś w drugiej połowie – przez zatrudnionego. 

Czy trzeba płacić składki emerytalne?

Nie ma możliwości, aby w jakikolwiek sposób obejść i nie ponosić kosztów tych składek. Każda zatrudniona zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie osoba, jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego. Wykluczeni spod tego przepisu są wyłącznie ci, którzy pracują na umowie o dzieło lub nie wykonują żadnej aktywności zawodowej, bądź wykonują, ale w żaden sposób jej nie rejestrują – co jest niezgodne z prawem i może wiązać się z jeszcze gorszymi konsekwencjami po ujawnieniu takiego faktu. 

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne

Należy jednak zadać sobie pytanie, czy warto uciekać od składek emerytalnych. Dzięki nim w końcu  ludzie gwarantują sobie dochód w latach, w których przez swoją starość nie będą w stanie sami pozyskiwać jakichkolwiek pieniędzy. 

Wobec tego dobrze jest mieć świadomość, że w późniejszym czasie nie zostanie się bez żadnego dochodu. W tym celu umożliwia się przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego.

Mogą starać się o nie:

  • mieszkańcy naszego kraju;
  • ludzie spoza Polski, którzy wcześniej byli objęci obowiązkowym ubezpieczeniem,
  • ci, którzy żyją poza polskimi granicami, ale do których swoje zastosowanie posiadają europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Podstawa wymiaru składki w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego jest ustalane przez każdą osobę indywidualnie. Jedynym warunkiem, jaki musi ona spełniać, jest to, że nie może być mniejsza od wynagrodzenia na poziomie minimalnym.

Następnie od przyjętej podstawy wymiaru musi zostać obliczony odpowiedni procent, który będzie comiesięcznie odprowadzany. Wynosi on tyle samo, co w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia tego typu, a więc niecałe 20%.