kraking

Przewierty sterowane, kraking i inspekcja tv to nic innego jak bezwykopowa renowacja rur bądź budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i światłowodowych. Przewierty sterowane to metoda bezwykopowego rozmieszczania rur za pomocą fachowych machin do tego poświęconych. Dzięki skorzystaniu tego modelu właśnie maszyn możliwe bywa wkroczenie pod ziemię sieci światłowodowe, elektryczne lub wodno-kanalizacyjne bez potrzeby prowadzenia drogich i niepotrzebnych dołów.

Jeżeli chodzi o kraking wiertniczy to to z kolei jest strategia bezwykopowej wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej tuż przy pomocy wiertnicy aż do horyzontalnych przewiertów kierowanych, i również specjalistycznych głowic krakingowych. Wykorzystując tą innowacyjną technologię możemy zamieniać ciągi wodno-kanalizacyjne nawet z budulców miękkich czy słabych. Technologia ta czyni, iż dużo redukujemy koszty wymiany starych, nieszczelnych systemów sanitarnych. To z kolei przekłada się na zminimalizowanie utrudnień w ruchu ulicznym bądź pieszym, a także zmniejsza zabrudzenia w środowisku miejskim. Jest to strategia bardzo faworyzowana przede wszystkim w okręgach zabudowanych, gdzie tak de facto nie ma w tej chwili miejsca na wprowadzanie kolejnych, nowych sieci.

inspekcja tv

Z kolei jeżeli chodzi o inspekcje tv, to najprościej można ogłosić, że staje się to zagospodarowanie wysokiej jakości kamery cyfrowej zaopatrzonej w specjalny silnik. Czyli staje się to tak w rzeczywistości telewizyjna wizytacja kanalizacji oraz rurociągów. Inspekcja TV umożliwia wykrycie a także precyzyjną pozycję uszkodzenia rurociągu bądź miejsca przerostu korzeni. Kamera jest w ten sposób wykonana, że umożliwia znaleźć wszelkie niepoprawności, nawet w łączeniach rur. Inspekcja tv umożliwia na wykrycie przerośniętych korzeni, pokazuje miejsca nielegalnych przyłączy, konkretnie lokalizuje naruszone miejsca, wskazuje stopień skażenia czy pokonaną odległość. Każda z tych metod zarówno przewierty sterowane, kraking jak i inspekcja tv jest nowatorska technologicznie. Bywają to metody, jakie pozwalają zaoszczędzić zarówno czas jak i finanse przy wykonywaniu zleceń, dlatego też są to technologie coraz bardziej popularne.