Do ubezpieczeń społecznych zalicza się również ubezpieczenie emerytalne. Niemal wszystkie aktywne zawodowo osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie czy też prowadzą własną działalność gospodarczą, są zobowiązane do ponoszenia składek z tego tytułu.

Co w późniejszym okresie gwarantują te wcześniej zrealizowane wpłaty?

Stały dochód w latach starości

Przede wszystkim ubezpieczenie emerytalne, jak sama jego nazwa wskazuje, uprawnia do pobierania stałego dochodu w momencie niezdolności do pracy z powodu wejścia w wiek emerytalny. Dzięki niemu ludziom przysługuje stałe źródło przychodu i nie muszą martwić się tym, że zaprzestali działalność zawodową. Po to pracowali całe swoje życie i po to ponosili składki na ubezpieczenie emerytalne, aby na starość móc odpocząć i żyć za wcześniej wypracowane i odkładane pieniądze.

Warto podkreślić, że wiek emerytalny jest jedynie umowną liczbą. W przypadku, gdy dana osoba go przekroczy, jednak dalej będzie chciała kontynuować pracę w swoim zawodzie, wówczas wcale nie musi przechodzić na emeryturę.

Często takie sytuacje mają miejsce w odniesieniu do zawodów, w których ludziom na pełnionych przez nich stanowiskach przysługuje prawo do szybszego zakończenia działalności zawodowej. Mowa o jednostkach zatrudnionych w służbach mundurowych, w zakładach chemicznych, górnikach wykonujących większość swoich obowiązków pod powierzchnią ziemi czy ratownikach górskich.

Do czego uprawnia ubezpieczenie emerytalne?

Dodatki do emerytury

Emerytura to nie tylko stały, comiesięczny dochód, wypłacany ludziom w momencie, w którym osiągną wiek zwalniający ich z obowiązku wykonywania pracy zawodowej. Dzięki wpłacanym na rzecz ubezpieczenia emerytalnego składkom, w niektórych przypadkach przyznawane są również dodatki.

Do jednych z nich zalicza się tzw. “czternastka”, czyli ponadprogramowe środki pieniężne, które przyznawane są seniorom w roku obchodzenia przez nich 14. emerytury. Co trzeba zrobić, aby ją otrzymać? Poza spełnianiem wymaganego warunku – absolutnie nic!

Nie trzeba zatem pilnować terminowego złożenia żadnych dokumentów czy wniosków. ZUS sam pilnuje i przelewa emerytom te przysługujące im kwoty. Innym przykładem dodatkowego świadczenia jest 200 zł, przyznawane co miesiąc kobietom po 60 roku życia oraz mężczyznom, którzy przekroczyli 65 lat, zaś za młodu pełnili czynną służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej lub pracowali jako ratownicy górscy.

Korzyści z ubezpieczenia emerytalnego

Tak naprawdę rozmaitych bonusów pieniężnych do emerytury jest wiele, a cały czas rodzą się pomysły, na wprowadzenie w życie nowych. Warto zatem w pewnym wieku zainteresować się tym tematem, bo być może komuś przysługuje dodatek, o którego istnieniu nawet nie wie, ma zaś pełne prawo do ubiegania się o niego.