W postępowaniu windykacyjnym może wystąpić wiele trudności, których ostatecznym rozwiązaniem jest interwencja prawna wymagająca postępowania sądowego. Kiedy kontrahenci zaprzestali terminowego realizowania własnych zobowiązań, może okazać się konieczne dochodzenie należności kancelaria na drodze sądowej, co pozwala na odzyskanie należności w sposób legalny. Wybór formy postępowania sądowego jest bardzo zależny od rodzaju oraz wysokości roszczeń, które można wyszczególnić na postępowanie zwykłe oraz odrębne.

Postępowanie procesowe

Podstawowym trybem dochodzenie należności kancelaria jest postępowanie procesowe, natomiast w przypadku konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami wymagane są dodatkowe formalności oraz prekluzja dowodowa. Postępowanie nakazowe jest jednym z bardziej korzystnych metod z punktu widzenia wierzyciela, gdyż w jego przypadku występuje niższa opłata sądowa oraz fakt, iż nakaz zapłaty jest jednocześnie tytułem zabezpieczenia wykonalnym bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

dochodzenie należności kancelaria

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności w procesie dochodzenie należności kancelaria jest nakazem zapłaty, z którym można od razu wystąpić do komornika, co powoduje wszczęcie postępowania w celu zabezpieczenia na majątku dłużnika. Wyżej wymienione zabezpieczenie znacznie ułatwia późniejszą egzekucję roszczeń, natomiast do nakazu zapłaty może dojść tylko w sytuacji, gdy powód złoży wniosek w szczególnych przypadkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. 

Jeżeli występują u Państwa problemy z terminową realizacją płatności, warto pomyśleć o wsparciu kancelarii, która pomoże przy dochodzeniu należności i w razie potrzeby przygotuje niezbędną dokumentację do procesu. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją prawną na stronie internetowej: https://kancelariafojtik.com/