Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to forma finansowania, w której leasingodawca (wierzyciel) udostępnia leasingobiorcy (dłużnikowi) prawo do użytkowania określonego przedmiotu za opłatą. Przedmiotem może być samochód, maszyna lub inne środki trwałe. Leasingobiorca ma obowiązek spłacenia rat leasingowych w określonym czasie i na określonych warunkach.

Leasing operacyjny jest popularną formą finansowania dla firm, ponieważ pozwala im uniknąć wysokich kosztów zakupu nowego sprzętu lub samochodu. W ten sposób mogą one skorzystać z najnowszych technologii bez konieczności poniesienia dużych nakładów finansowych.

Czym jest leasing finansowy?

Leasing finansowy to rodzaj umowy leasingowej, w której leasingodawca (wierzyciel) udostępnia leasingobiorcy (dłużnikowi) prawo do użytkowania określonego przedmiotu za opłatą. Również w tym przypadku przedmiotem może być samochód, maszyna lub inne środki trwałe. Jednak w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, w leasingu finansowym leasingobiorca ma prawo do odkupienia przedmiotu po zakończeniu umowy.

Leasing finansowy jest szczególnie popularny w branżach, takich jak budownictwo i transport, gdzie istnieje potrzeba długoterminowej inwestycji w sprzęt. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą uniknąć konieczności poniesienia dużych nakładów finansowych na zakup sprzętu.

Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego

Główna różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym polega na tym, że w przypadku pierwszej opcji leasingobiorca nie ma prawa do odkupienia przedmiotu po zakończeniu umowy. Natomiast w drugim przypadku ma on takie prawo. Inna ważna różnica dotyczy tego, że w przypadku leasingu operacyjnego raty są niższe niż w przypadku leasingu finansowego.

Kolejna istotna różnica dotyczy tego, że podczas gdy w przypadku leasingu operacyjnego koszty są rozliczone na bieżąco, to w przypadku leasingu finansowego saldo jest rozliczone dopiero po zakończeniu umowy. Ostatni ważny aspekt to fakt, że podczas gdy w przypadku pierwszej opcji podatki są odliczone od rat miesięcznych, to w drugim przykładzie podatki są odliczone dopiero po zakończeniu umowy.