Nadzory inwestorskie dla firm

Inwestor zastępczy ma wiele zadań. Zarządza projektami, wykonuje również nadzory inwestorskie nad realizowanym przedsięwzięciem, wydaje swoją opinię na temat przygotowania i realizacji projektów, kontroluje koszta, które poniesione zostaną na realizację przedsięwzięcia, prowadzi doradztwo techniczne i projektowe i bierze udział w przetargach inwestycyjnych. Prowadzi również analizy techniczne i formalne inwestycji (inaczej zwane due diligence). Całość jego zadań jest niezwykle rozbudowana, co sprawia, że usługi oferowane przez inwestora są bardzo kompleksowe.

Nadzory inwestorskie

Na czym polegają nadzory inwestorskie?

Jest to całościowa reprezentacja inwestora w procesie inwestycyjnym, a także na placu budowy. Wykwalifikowana kadra, składająca się z inżynierów i menadżerów kontroluje przebieg prac pod względem technicznym oraz zarządczym. Na nadzory inwestorskie składa się między innymi: kontrolowanie poprawności wykonywanych prac w porównaniu do projektu, zatwierdzanie etapów budowy, sprawowanie kontroli nad aspektem finansowym przedsięwzięcia, a także przestrzeganie przepisów BHP na budowie, kontrolowanie jakości oraz uczestnictwo w procesie odbioru projektu. Nadzory inwestorskie to kompleksowe usługi, świadczone, by odciążyć inwestora z obowiązków. Dzięki temu przedsiębiorca może w pełni poświęcić się innym aspektom swojej pracy i doprowadzić je do perfekcji. Jest to duże ułatwienie dla osób, które realizują wiele projektów i potrzebują wsparcia w kontrolowaniu ich. Zobacz więcej na: https://quantumsa.pl/oferta