Obligacje – definicja

Obligacje to rodzaj długu, który emitent (np. państwo lub firma) zaciąga od inwestorów. Obligacje są wyrażone w jednostkach monetarnych i mają określony termin zapadalności. W zamian za pożyczenie pieniędzy emitent obligacji zobowiązuje się do spłaty ich wartości nominalnej oraz wypłaty odsetek w określonych terminach.

Inwestorzy kupujący obligacje otrzymują gwarancję, że emitent będzie spłacać swoje zobowiązanie w ustalonym czasie. Obligacje są popularnym instrumentem finansowym, ponieważ oferują one stałe oprocentowanie i bezpieczeństwo inwestycji.

Rodzaje obligacji

Istnieje kilka rodzajów obligacji, które różnią się między sobą pod względem struktury oprocentowania, terminu zapadalności i ryzyka. Najpopularniejsze rodzaje obligacji to:

  • Obligacje skarbowe: emitowane przez rządy państw lub organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
  • Obligacje korporacyjne: emitowane przez firmy i instytucje finansowe.
  • Obligacje hipoteczne: emitowane przez banki i inne instytucje finansowe na potrzeby finansowania nieruchomości.
  • Obligacje zero-kuponowe: nie generują one żadnych odsetek aż do terminu zapadalności.
  • Obligacje indeksowane: oprocentowanie jest powiązane z inflacją lub innymi miernikami ekonomicznymi.

Każdy rodzaj obligacji ma swoje wady i zalety, dlatego ważne jest, aby dobrze rozważyć swoje możliwości inwestycyjne przed podjęciem decyzji o zakupie obligacji.