Razem z pogłębiającą się integracją europejską i uruchomieniem strefy Schengen w zapomnienie odeszły kilometrowe kolejki osób oczekujących przed przejściem granicznym.  Jednak nie zmiania to faktu, że obsługa celna zagranicą wciąż jest spotykana w przypadku transportu towarów. Dlatego tak ważna jest znajomość odpowiednich przepisów, które ustrzegą Cię przed nieporozumieniami na przejściach granicznych.

Obsługa celna zagranicą –  procedury prawne 

W przypadku państwo położonych poza wspólnotą europejską konieczne jest zgłoszenie każdego importowanego lub eksportowanego towaru. Obsługa celna zagranicą wymaga prowadzenia dokładnego rejestru produktów, które są przywożone lub wywożone z kraju. W przypadku państw członkowski UE istnieje gwarancja swobodnego przepływu handlowego, tym samym przedsiębiorcy są zwolnieni z opłat celnych.

Obsługa celna zagranicą a obowiązki importera

Aby międzynarodowy transport  przebiegał bez problemu konieczne jest spełnienie szeregu obowiązków i formalności. Obsługa celna zagranicą wymaga sporządzenia zgłoszenia celnego. Obowiązek ten może zostać wykonany w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną, dzięki wykorzystaniu systemu CELINA. Oprócz samego zgłoszenia konieczne jest takie dołączenie szeregu dodatkowych dokumentów.

OBSŁUGA CELNA ZAGRANICĄ

Sprawna i skuteczna obsługa celna zagranicą 

Ciężko obecnie wyobrazić sobie współczesnych handel ograniczony tylko do jednego kraju. Przy obecnej globalizacji wszyscy korzystamy z towarów importowanych z najdalszych zakątków świata. Jednak żeby nasze wymarzony produkt trafił do naszych rąk musi przejść długą drogę i wieloetapową obsługę celną zagranicą. Dlatego warto skorzystać z pomocy i wsparcia profesjonalistów.