Bardzo niejednokrotnie zdarza się nie inaczej, iż ubezpieczyciel nieopodal ocenie wszystkiej straty przeraźliwie zaniża zadośćuczynienie. Idea naszego przedsiębiorstwa jest taka, o ile kontrahent miał kraksę czy też wypadek drogowy zgłosił stratę do ubezpieczyciela i otrzymał zapłatę na podwalinie kosztorysu, możemy taką krzywdę coraz kiedyś, szczegółowo zbadać, czyli sporządzamy nasz kosztorys renowacji i wdrożymy odkup kosztorysów. O ile z swojego kosztorysu wykazuje się, iż jest sposobność dotacji w takim przypadku policzoną liczbę odkupu strat ilustrujemy konsumentowi. Jeśli ten zatwierdzi planowaną przez nas liczbę, wtenczas sygnujemy nasuwane dokumenty i przesyłamy hajs na konto swojego kontrahenta. Wówczas zachodzi dopłata do kosztorysów. Przeniesienie strat jest umową cesji – wydania potem wierzytelności, jaka jest zrealizowana poszkodowanemu w kraksie drogowej czy przypadku drogowym w stosunku do ubezpieczyciela sprawcy kolizji, jaka pogrążona istnieje cesja OC sprawcy.

odkup kosztorysów

Cesja z oc sprawcy

Do zapoczątkowania sprawy dotyczącej odkupu pożądamy kilku papierów i wiadomości:
poprzedni kosztorys,
dokument rejestracyjny pojazdu,
ewentualnie fotografie naruszonego samochodu,
postanowienie o zrealizowaniu odszkodowania ,
w sytuacji krzywdy dokładnej podanie wartości rynkowej samochodu przed stratą oraz dostarczenie ceny wraku.

Jeżeli stratę będziemy mogli rozwiązywać z polisy AC należyta jest cała ubezpieczenie, a także OWU do polisy AC, gdyż fundamentalne warunki zabezpieczenia są różne w zależności od jednostki, która taką polisę zaleca. To całokształt jest konieczne do prawidłowego uznania powstałej szkody.

dopłata po kolizji

Odkup kosztorysów

Nawet zasadnicza wiedza prawa i metod negocjacji zapewniają profesjonalne i bardzo prędkie ustalenie i dodatkowo odebranie odszkodowania w całościowej sumie, a nie niezwykle zaniżonej zgodnie z stworzonego kosztorysu przez swego ubezpieczyciela.