Czym są programy kapitałowe?

Programy kapitałowe to powszechny i dobrowolny sposób oszczędzania na cele emerytalne. Organizowane są przez prawie każdego pracodawcę, zatrudniającego minimum jedną osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu.

Pracodawca ustala wspólnie z pracownikami programy kapitałowe i wybiera konkretną instytucję finansową, która będzie miała za zadanie dbać o indywidualny rachunek klienta. Programy kapitałowe najczęściej zasilane są przez comiesięczne wpłaty. Zebrane oszczędności stanowią prywatny, a co najważniejsze dziedziczony kapitał.

Zazwyczaj, aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Automatycznie program zapisuje osoby podlegające zatrudnieniu, które ukończył 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia. Osoby powyżej 56 roku życia, również mogą przystąpić do programu. W tym przypadku muszą jednak złożyć stosowny wniosek poprzez pracodawcę.

Programy kapitałowe

Jak korzystać z programów kapitałowych?

Programy kapitałowe można podpisać nawet za pośrednictwem formularza online. Jednym z głównych zalet takich programów jest fakt, że zawsze można do niego wrócić, po przerwie. Wystarczy tylko złożyć wniosek, aby powrócić do programu przez pracodawcę. W ramach programu gromadzą się środki w wysokości ok. 2% wynagrodzenia. W przypadku osób, które posiadają niewielkie dochody, wpłata podstawowa do PPK wynosi ok. 0,5% wysokości wynagrodzenia. Pracodawca może również przekazywać na rachunek pracownika wpłaty dodatkowe, które wraz z wpłatami podstawowymi mogą stanowić nawet łącznie 8%.

Zobacz więcej na https://phinance.pl/ !