Pracownicze programy kapitałowe to sposób na zabezpieczenie swojej przyszłości poprzez systematyczne oszczędzanie i pomnażanie swojego majątku. Niezależnie od wieku emerytalnego każdy pracownik musi mieć zapewnioną możliwość wzięcia udziału w planie oszczędnościowym, zapewnianym przez pracodawcę. Ma to również społeczny wymiar, ponieważ pokazuje, że warto dbać o lepsze jutro już teraz, nawet wiele lat przed zakończeniem swojej kariery zawodowej. Pracownicze programy kapitałowe tworzą fundamenty dla niezachwianej gospodarki naszego kraju.

Jakie są cele programów kapitałowych dla pracowników?

Programy kapitałowe dla pracowników to przede wszystkim większe bezpieczeństwo ich samych wraz z rodzinami. Osoby biorące w nich udział są statystycznie zamożniejsze po osiągnięciu wieku emerytalnego w porównaniu do pozostałych. To nieoceniona pomoc w niespodziewanych sytuacjach życiowych, które wymagają poniesienia dużych kosztów. Przykładem może być wystąpienie ciężkiej choroby lub strata bliskiej osoby, która okazywała wsparcie finansowe. Programy kapitałowe mogą wtedy znacząco pomóc i zapewnić spokojną starość.

programy kapitałowe

Bezpieczeństwo i wyższa jakość życia

Co więcej, gromadzenie oszczędności na przyszłość jest proste i bezpieczne. Nie przechowuje się pieniędzy we własnym mieszkaniu, narażonym na kradzież, ale na specjalnym, chronionym koncie. Są bardziej opłacalne niż odkładanie środków na własną rękę, ponieważ do emerytury dokłada się też państwo i pracodawca. To nie tylko większy spokój, ale i wyższa jakość życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Osoby ignorujące składki na pracownicze programy kapitałowe rzadziej mogą sobie pozwolić na podróże po świecie lub zakup nowego mieszkania.

Więcej o programach kapitałowych dowiesz się na stronie: https://phinance.pl/programy-oszczednosciowe