Do najważniejszych zadań doradca finansowy warszawa należy pomoc klientom, którzy zgłaszają się do niego. Najczęściej są to osoby, które chcą zaciągnąć kredyt, jednak nie wiedzą, która z ofert będzie dla nich najkorzystniejsza. Dlatego rolą doradca finansowy warszawa jest poznanie wszelkich potrzeb oraz oczekiwań klienta. Informacje, jakie powinien uzyskać przed przedstawieniem oferty kredytowej klientowi to przede wszystkim cel, na który zostaną przeznaczone pieniądze, wysokość kwoty kredytu oraz czy klient bierze pod uwagę możliwość zaciągnięcia pożyczki w innej walucie. Po uzyskaniu tych danych, doradca kredytowy warszawa analizuje sytuację finansową klienta oraz ocenia czy istnieje możliwość zabezpieczenia kredytu poprzez hipotekę lub poręczyciela.

doradca finansowy

Co jeszcze należy do obowiązków doradcy?

Poza wstępną analizą sytuacji klienta, doradca finansowy warszawa jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów, bowiem na ich podstawie bank, w którym zaciągnięty zostanie kredyt, oceni sytuację finansową osoby ubiegającej się o pożyczkę. Do najważniejszych dokumentów należą zaświadczenia o dochodach, składkach emerytalnych, ale również dokumenty z sądu oraz przygotowane przez bank formularze.

Najprościej mówiąc, doradca finansowy warszawa przekazuje klientowi wszelkie niezbędne informacje na temat wyżej wymienionych dokumentów, określa ich liczbę oraz zakres wymagań. Często, doradca oferuje również pomoc w wypełnieniu wymaganych formalności.

Zobacz https://consulter.pl/