IKE IKZE to dwa rodzaje produktów finansowych, które służą do oszczędzania na emeryturę.

 

Czym jest IKE IKZE?

 

W Polsce IKE IKZE to popularne produkty finansowe wykorzystywane przez wiele osób do oszczędzania na emeryturę.

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) to dobrowolne, długoterminowe konto emerytalne, które umożliwia gromadzenie oszczędności z odkładaniem pieniędzy regularnie lub jednorazowo. Środki zgromadzone na IKE inwestowane są w różne produkty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, można wypłacić zgromadzone na koncie środki w formie jednorazowej wypłaty lub w formie miesięcznych emerytur. 

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to inna forma oszczędzania na emeryturę. W przeciwieństwie do IKE, IKZE umożliwia oszczędzanie z uwzględnieniem ulgi podatkowej. Oznacza to, że wpłacane na konto środki nie podlegają opodatkowaniu w momencie wpłaty, ale podlegają opodatkowaniu w momencie wypłaty. IKZE również umożliwia gromadzenie oszczędności w różnych produktach finansowych i wypłatę zgromadzonych środków na emeryturze.

 

programy oszczędnościowe

Popularność w Polsce

W ostatnich latach rząd polski wprowadził szereg ulg podatkowych dla osób korzystających z tego, co przyczyniło się do zwiększenia popularności tych produktów. W ramach tych ulg, wpłaty na IKE IKZE są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych lub podlegają preferencyjnym opodatkowaniu. Ze względu na demograficzne wyzwania, jakie stoją przed Polską, czyli m.in. szybki proces starzenia się społeczeństwa i obniżenie się poziomu urodzeń, zwiększa się rola samodzielnej gospodarki emerytalnej. IKE IKZE są więc ważnymi narzędziami, które pozwalają Polakom na samodzielne zabezpieczenie się na przyszłość.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://phinance.pl