Fundusze emerytalne ike ikze to rozwiązania umożliwiające długoterminowe oszczędzanie, które wspierają osoby chcące zapewnić sobie spokojną przyszłość. Korzystanie z tych programów oszczędnościowych wiąże się z możliwością uzyskania ulg podatkowych, dzięki którym można osiągać jeszcze lepsze wyniki finansowe.

Programy oszczędnościowe

Ike (Indywidualne Konto Emerytalne) to program oszczędnościowy, w którym można gromadzić pieniądze na emeryturę. Pieniądze zgromadzone na ike są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z podatku od spadków i darowizn. Można również skorzystać z ulg podatkowych przy wpłatach na ike, co pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie swoimi finansami. Ikze (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to także program oszczędnościowy, który umożliwia gromadzenie pieniędzy na emeryturę. W przeciwieństwie do ike, ikze jest przeznaczone dla osób nieposiadających ubezpieczenia emerytalnego w ZUS lub KRUS. Podobnie jak w przypadku ike, pieniądze zgromadzone na ikze są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z podatku od spadków i darowizn. Można również skorzystać z ulg podatkowych przy wpłatach na ikze.

ike ikze

 

Pracownicze fundusze emerytalne

Oprócz funduszy emerytalnych ike ikze, istnieje także możliwość założenia pracowniczego funduszu emerytalnego. Jest to forma dobrowolnego i dodatkowego gromadzenia oszczędności emerytalnych, dostępna w niektórych firmach. Pracownicze fundusze emerytalne są finansowane przez pracodawców.

Aby dalej zgłębiać powyższy temat, warto odwiedzić stronę https://phinance.pl/