Audyt księgowy jest ważnym narzędziem w zarządzaniu finansami i ryzykiem. Audyt księgowy jest także niezbędnym elementem w każdym biznesie, bez względu na wielkość firmy. A zatem, co bada taki proces i z czego dokładnie sie składa? 

Proces polega na… 

Audyt księgowy polega na weryfikacji danych finansowych poprzez przeprowadzenie szczegółowej analizy i kontroli dokumentacji rachunkowo-finansowej. Jest to mianowicie: kontrola sald kont, wyciągów bankowych i dokumentacji oraz weryfikacja danych dotyczących inwentaryzacji, sprawozdań finansowych, polityki księgowej, środków trwałych i aktualizacji zapasów. 

Zbiera się także dodatkowe informacje, porównuje się je z dokumentacją i badając wyjaśnienia dotyczące różnic, aby zweryfikować ich poprawność i mieć pewność, że raportowane wyniki finansowe są wiarygodne i wykonane zgodnie z obowiązującymi regulacjami i obowiązującymi standardami rachunkowości.

Audyt księgowy

W jakim celu?

Audyt księgowy ma na celu zweryfikowanie zgodności z przepisami, ustalenie prawdziwości i dokładności informacji, wystawionej w wynikach finansowych. Jego wyniki natomiast, są wykorzystywane do oceny spółek jako potencjalnych inwestorów.

Może taki audyt księgowy zostać zastosowany w celu wykrycia i zapobieżenia przypadkom oszustwa i nadużyć finansowych, a także jako narzędzie do oceny efektywności działań finansowych prowadzonych przez organizację.

Kiedy jest niezbędny?

Audyt księgowy jest szczególnie użyteczny w sytuacjach, w których istnieje ryzyko, że sprawozdania finansowe mogą nie odzwierciedlać realnych danych. Audyt księgowy daje możliwość dokładnego sprawdzenia, czy wszystkie finanse są w pełni kontrolowane i odzwierciedlają rzeczywistość.

Kto najlepiej przeprowadzi audyt księgowy? Dowiesz się na: https://cksk.pl/