Wśród ubezpieczeń społecznych wyróżnić można ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe,  a także wypadkowe. Tematem tego artykułu jest ostatnie z nich. Czym dokładnie jest oraz jakie osoby pod nie podlegają? Wszystkie informacje na ten temat znajdują się poniżej. 

Ubezpieczenie wypadkowe – co to za rodzaj ubezpieczenia?

Nie od dziś wiadomo, że przy wykonywaniu jakiejkolwiek aktywności zawodowej, jest się narażonym na różnego rodzaju wypadki w trakcie pracy, a także niezależne od nikogo choroby. Ciężko wówczas kontynuować wykonywanie swoich obowiązków.

W odpowiedzi na tego typu problemy powstało ubezpieczenie wypadkowe, które zapewnia osobom nim objętym pozyskiwanie odpowiednich świadczeń z tego tytułu, w sytuacji nieszczęśliwych zdarzeń w czasie pracy lub chorób zawodowych. Jest to więc swego rodzaju zabezpieczenie dla pracowników, którzy obowiązkowo są nim objęci. 

Choroby zawodowe, czyli co?

Chorobą zawodową określa się schorzenia powstałe w wyniku oddziaływania szkodliwych czynników, spotykanych w miejscu wykonywanej pracy. Może być nią także dolegliwość spowodowana samym rodzajem działalności zawodowej. Istnieje pełny wykaz tego typu chorób.

ubezpieczenie wypadkowe a choroba zawodowa świadczenie

Definicja wypadku przy pracy

Wypadkiem w trakcie pracy jest natomiast wystąpienie okoliczności zewnętrznej, przez którą osoba pracująca doznała jakiegoś urazu. Nie ma znaczenia, czy zatrudniony wykonywał czynności związane z pracą z polecenia swoich przełożonych i kierowników. czy też nie.

Liczy się to, że chcąc realizować zadania wliczające się w zakres jego obowiązków, nastąpiło przykre wydarzenie, niosące za sobą większe konsekwencje dla zdrowia pracownika. To stanowi podstawę do ubiegania się o konkretne świadczenia z tytułu płacenia składek na rzecz ubezpieczenia wypadkowego. 

Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczeniem wypadkowym objęte są te osoby, które ubezpieczają się również emerytalnie i rentowo. Bezrobotni pobierający zasiłek lub świadczenie integracyjne, członkowie rady nadzorczej uzyskujący z tego tytułu wynagrodzenie, ludzie wykonujący pracę nakładczą, posłowie do Parlamentu Europejskiego czy wszyscy ci, którzy znajdują się na urlopie wychowawczym nie podlegają takiemu ubezpieczeniu.

W przeciwieństwie do np. ubezpieczenia emerytalnego, w przypadku ubezpieczenia wypadkowego nie istnieje możliwość wniesienia wniosku o dobrowolne jego przyznanie. 

Jakie świadczenia mogą zostać przyznane?

Jeżeli chodzi o świadczenia, jakich mogą spodziewać się osoby ubezpieczone z tego tytułu, zalicza się do nich:

  • zasiłek chorobowy,
  • renta rodzinna,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • odszkodowanie jednorazowe,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy, 
  • renta wynikająca z tytułu braku zdolności do pracy, opłacenie leczenia stomatologicznego i chroniących zdrowie szczepień.

Jeśli zdarzył Ci się wypadek przy pracy lub doznałeś choroby zawodowej, pamiętaj, że warto jest walczyć o swoje prawa. W Polsce istnieje wiele rodzajów świadczeń, które Ci przysługują. Masz pełne prawo z nich korzystać.