Ubezpieczenie emerytalne jest jednym z obowiązkowych, w większości przypadkach, rodzajów świadczeń. Jego opłacanie uprawnia do pobierania w późniejszych latach dochodu, gdy nadejdzie okres starości i niezdolności do pracy. Jakie aspekty prawne należy znać w przypadku tej kategorii ubezpieczenia społecznego?

Wysokość składek ubezpieczenia emerytalnego

Podstawową kwestią, od której powinno się zacząć, jest wartość świadczeń z tytułu tego ubezpieczenia. Składki plasują się na poziomie 19,52% z całości wynagrodzenia, a więc stanowią niemal ⅕ przychodów. Nie pokrywa ich jednak wyłącznie pracownik, a także pracodawca. Zarówno zatrudniający, jak i zatrudniony dzielą między siebie tę stawkę po połowie.

Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi?

Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, który uprawnia ludzi do zaprzestania aktywności zawodowej, u kobiet uznaje się, że jest to przekroczenie 60 roku życia, natomiast u mężczyzn – 65. Istotną rolę w tym przypadku odgrywa także sam staż pracy. Panie powinny podejmować działalność zawodową przez minimum 20 lat, a panowie o 5 lat więcej, czyli 25. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tych reguł.

Mowa tutaj o rodzajach wykonywanych zawodów, w których pracownicy mają prawo na wcześniejsze przejście na emeryturę. Dzieje się tak w przypadku zatrudnionych na stanowiskach służb mundurowych, jako ratownicy górscy, górnicy czy pracownicy zakładów chemicznych. Wynika to ze względu na specyficzne warunki pracy.

emerytura w polsce ile wnosi wiek emerytalny komu sie nalezy

Kwota najniższej emerytury

Jaka jest zaś minimalna ustanowiona prawnie emerytura? Od marca 2022 r. wynosi ona dokładnie 1338,44 zł brutto. Jest to o ponad 80 zł więcej niż w przypadku poprzedniego roku. Przeliczając ją na wartość netto, można spodziewać się na koncie wypłaty wynoszącej 1217,98 zł.

Oznacza to, że każda osoba, która spełnia konkretne warunki, a więc pracowała określoną liczbę lat i przekroczyła ustanowiony wiek emerytalny, nie może mieć niższego dochodu, niż ten uznany za minimalny, nawet jeżeli kwota wyliczona przez ZUS okaże się mniejsza. 

Co wpływa na wysokość emerytury?

Należy jednak pamiętać o tym, że wpływ na wysokość emerytury ma wiele czynników. Jeżeli dana osoba większość swojego życia przepracowała na czarno lub na umowie o dzieło, wykorzystywała dużą ilość bezpłatnych urlopów lub wiele razy chorowała i była na zasiłku chorobowym, to może okazać się, że minimalna emerytura nie będzie mogła być jej przyznana.

Przedziałami czasu nieskładkowymi są również okresy studiowania, w tym podejmowania studiów doktoranckich, a także momenty wspomagania się zasiłkiem dla bezrobotnych. Warto mieć to na uwadze przy myśleniu o wysokości własnego dochodu na starość.